Hannaleena Ronkainen

Laaja-alainen kokemus psykologin työstä ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa. Urheilupsykologin pätevyys. Hyödyntää työskentelyssä kehollisia menetelmiä ja emdr-työskentelyä. Integratiivinen viitekehys.
Toimipiste:

Jyväskylä: Yliopistonkatu

Ammattinimike:
Psykologi , Urheilupsykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Hannaleenalle voit varata ajan tuki- tai kriisikäynnille sekä lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Hannaleena on peruskoulutukseltaan psykologi ja tehnyt töitä laaja-alaisesti koko ihmisen elämänkaaren parissa (terveyskeskus, neuvola, koulu ja kuntoutus). Hannaleenalla on urheilupsykologin pätevyys ja hänellä on pitkä kokemus erityisesti huippu-urheilussa toimimisesta. Työssään Hannaleenalle on tärkeää, että jokainen vastaanotolle tuleva asiakas tulee kohdatuksi lämpimästi ja asiakaslähtöisesti.

Psykoterapiatyöskentelyssä (integratiivinen koulutus) Hannaleena pyrkii yhteistyön kautta löytämään juuri sinulle sopivat työskentelymenetelmät. Hannaleena kiinnittää huomiota psykoterapiasuhteessa työskentelyyn (psykoterapeuttinen allianssi, katkokset ja metakommunikointi), kiintymyssuhdenäkökulmiin ja lähikehityksen vyöhykkeellä työskentelyyn. Hannaleena hyödyntää erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä ja EMDR-työskentelyä osana psykoterapiatyöskentelyä. 

Terapeuttina ja psykologina Hannaleena on empaattinen, aktiivinen ja pyrkii aina löytämään kunkin yksilön omat vahvuudet.