Hannu Hätinen

Pitkä työkokemus lastensuojelun sekä perhekuntoutuksen puolelta ja erityisosaamista neuropsykiatrisesti oirelevien lasten kuntoutuksesta ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Psykodynaaminen
Kela-pätevyys:

perheterapia

Hannu Hätinen on perhepsykoterapeutti (Kela-kelpoisuus), työnohjaaja sekä VINKE PRO -terapeutti (neuropsykiatrinen kuntouttaja).

Hannulla on pitkä työkokemus lastensuojelun ja perhekuntoutuksen puolelta. Hannulla on myös erityisosaamista neuropsykiatrisesti oirelevien lasten kuntoutuksesta ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä.

Hannun tarjoaman psykoterapian ja neuropsykiatrisen ohjauksen menetelmät perustuvat dialogiin, psykoedukaatioon (ohjaus ja neuvonta) sekä kognitiivisiin ja psykodynaamisiin psykoterapiamenetelmiin.

Hannu on kehittänyt erityisesti neuropsykiatrisesti oireleville henkilöille ja heidän perheille suunnatun terapiamenetelmän (VINKE PRO), jonka avulla neuropsykiatrisia oireita voidaan helpottaa tai kuntouttaa kokonaan sekä antaa tietoa ja käytännön ohjausta arjen haasteisiin neuropsykiatrisesti oirelevien lasten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville eri ammattiryhmille.

Neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvillä tukikäynneillä lasta ja vanhempia tuetaan ja ohjataan arkeen, sosiaalisiin suhteisiin, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja perheen sisäisiin vuorovaikutuksiin liittyvissä haasteissa.

Arvio neuropsykiatrisesta oireilusta voidaan tehdä lääkärin ohjauksella ja arviojakso käsittää yleensä 1-6 vastaanottokäyntiä. Arvion pohjalta asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma ja annetaan harjoitteita.

Hannulle voit varata ajan psykoterapian lisäksi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheiden tukikäynnille sekä neuropsykiatristen oireiden arvioon vastaanotolle lääkärinlähetteellä.