Heidi Leppänen

Heidi on toiminut pitkään asiakastyössä sekä aikuisten, nuorten, että lasten parissa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Heidi on kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeutti. Hän on koulutukseltaan psykologi ja toiminut pitkään asiakastyössä sekä aikuisten, nuorten, että lasten parissa. Heidillä on myös perheneuvonnan erikoistumiskoulutus.

Työotteessaan Heidi hyödyntää uuden polven kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, joilla on tutkitusti vaikuttavuutta. Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT), skeematerapian ja myötätuntokeskeisen psykoterapian työkalut ovat perinteisten KKT-menetelmien ohella hänen suosimiaan menetelmiä. Heidi suhtautuu asiakkaan arvomaailmaan kunnioittavasti.

Heidille voit varata ajan neuvontaan, lyhyeen tai pitkään yksilöpsykoterapiaan ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmissa, syömis- ja unihäiriöissä, itseluottamuspulmissa, erityyppisissä stressiongelmissa ja lapsuuteen liittyvissä häiriöissä.