Heikki Honkamäki

Heikki on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja teologi, jonka psykoterapiatyöskentelyn keskiössä on asiakas ja häntä kunnioittava sekä arvostava lähestymistapa.
Toimipiste:

Tampere: Pohjola Sairaala - Tampere

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys kuntoutuspsykoterapiaan sekä vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja vanhempainohjaukseen.

Heikki on ratkaisukeskeisen koulutuksen saanut psykoterapeutti. Hän on tottunut työskentelemään kaikenikäisten asiakkaiden – aikuisten, lasten, nuorten ja myös parien kanssa. Hän on peruskoulutukseltaan teologi, ja työskennellyt ortodoksisen kirkon pappina 20 vuoden ajan. Nykyään Heikki toimii kokopäivätoimisena psykoterapeuttina. 

Työtavoissaan Heikki kertoo edustavansa klassista asiakaslähtöisyyttä. Keskiössä on asiakas ja häntä kunnioittava sekä arvostava lähestymistapa. Heikki antaa asiakkaalleen tilaa – muttei ole puhumaton. Arkielämän eri asioita voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta – huumoriakaan unohtamatta.

Heikki käyttää työssään yhdistellen erilaisia menetelmiä, kuten skeematerapiaa, tunnekarttoja ja terapiakortteja. Usein harjoitellaan näkökulman vaihtamisen taitoja sekä armollisuuden opettelemista itseään kohtaan. Erityisen kiinnostuksen kohteeksi Heikki nimeää amygdalan eli mantelitumakkeen toiminnan ja sen vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen.
Hän on kiinnostunut myös epigenetiikasta (ylisukupolviset taakkasiirtymät).

Psykoterapiatyössä Heikillä on kokemusta varsinkin seuraavista aihepiireistä:
Erilaisten riippuvuuksien hoito
Narsismin uhreiksi joutuneiden ihmisten kokemusten työstäminen
Hengellisen kaltoinkohtelun aiheuttamat traumat ja niiden hoito
Purkukeskustelut (debriefing)
Masennuksen, ahdistuksen, työuupumuksen ja erokriisien käsittely
Surun, menetyksen ja kuoleman käsittely.