Heikki Katila

Psykiatrian erikoislääkäri (lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti). Psykoterapeutti. Uusille asiakkaille varataan 90 min psykiatrin ensikäynti.
Toimipiste:

Helsinki: Pohjola Sairaala - Helsinki

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Psykodynaaminen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Psykiatrian erikoislääkäri (lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti). Psykoterapeutti. Pitkä työkokemus aikuisten hoidosta. Uusille asiakkaille varataan 90 min psykiatrin ensikäynti.