Heini Schaper

Vahva kokemus yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Ratkaisukeskeisen, psykodynaamisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykodynaaminenIntegratiivinen
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Heini on erityistason pari- ja perhepsykoterapeutti (sosionomi AMK) ja hänelle voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoisempaan pari- tai perheterapia työskentelyyn sekä vanhempien ohjaus- ja tukikäynneille. Heinille on mahdollisuus tulla tulla yksilötapaamiselle esim. vanhemmuuteen tai parisuhdeongelmiin liittyen.

Heinin viitekehyksenä ovat voimavarakeskeinen ja psykodynaaminen psykoterapia. Heinin työskentelytapa on integratiivinen ja dialoginen. Sen avulla pyritään lievittämään elämän tilanteiden kuormittavuutta, vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ristiriitoja, äkillisiä kriisejä, elämän muutoksia tai menetyksiä. Kriisit ja surutyöskentely kuuluvat Heinin osaamisalueeseen.

Heinille on vuosien varrella tullut vahvaa kokemusta varhaiskasvatuksessa, koulussa, perheasiainneuvottelukeskuksessa sekä perheneuvolassa työskentelystä yksilöiden, parien ja perheiden kanssa.

Heini on Kelan palveluntuottaja ja Kela-korvausta on mahdollisuus saada pari- ja perheterapiakäynteihin (ei yksilöterapiaan).