Helga Mannerström

Helgan työtapoihin kuuluu asiakkaan kokemusten tarkastelu yhdessä asiakkaan kanssa, itsetuntemusta ja hyväksyvää suhtautumista opetellen.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Helga (lääketieteen lisensiaatti, kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa v.2016 – 2019) on psykiatriaan erikoistuva lääkäri, jolle voit varata ajan yksilöpsykoterapian koulutusasiakkaaksi.

Helgalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua tai itsetuntoon tai minäkuvaan liittyviä pulmia.

Helgan työtapoihin kuuluu asiakkaan kokemusten tarkastelu yhdessä asiakkaan kanssa, itsetuntemusta ja hyväksyvää suhtautumista opetellen. Työskentelyssään Helga hyödyntää kognitiivisen psykoterapian työskentelymenetelmiä.

Helgan vastaanottoaika on maanantai-iltaisin Kompin Kaisaniemen toimipisteessä.

Yhteystiedot: helga.mannerstrom@fimnet.fi

Psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito (45 min) 70 €. Koska Helga on koulutukseltaan myös lääkäri, asiakkaalta jää käynnistä maksettavaksi 52 € Kelan korvauksen jälkeen.

 

Helga (medicinie licensiat, kognitiv psykoterapistuderande 2016-2019) jobbar som läkare och specialiserar sig inom psykiatri. Du kan boka en tid hos Helga om du t.ex. lider av ångestproblematik, nedstämdhet, eller problem i anknytning till självkänsla och självbild.

Till Helgas arbetsmetoder hör att granska kundens upplevelser och tillsammans försöka hitta nya förhållningssätt samt att bygga upp självkänsla och ett accepterande synsätt. Helgas arbetsmetoder bottnar i den kognitivia psykoterapin.

Helga har mottagning måndag kvällar i Kaisaniemi.

Kontaktuppgifter: helga.mannerstrom@fimnet.fi

Utbildningspsykoterapi (45 min) 70 €. Eftersom Helga är utbildad läkare blir slutsumman av mottagningen 52€ efter Kela ersättning.