Heli Grönberg

Kokemusta monien eri mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Terapeuttina Helille on tärkeää turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Pääkaupunkiseutu: Aviapolis Heltti

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Heli on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (sosiaalityöntekijä YTM, AmO). Voit varata ajan tuki- ja kriisikäynneille sekä lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan.

Terapeuttina Helille on tärkeää turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Helin työskentelylle on tunnusomaista sopiva määrä aktiivisuutta sekä lämmin ja hyväksyvä asiakkaan kohtaaminen.

Asiakkaina Helillä on ollut muun muassa masennuksesta, ahdistuksesta, paniikkioireista, stressistä, uupumuksesta sekä muista elämään liittyvistä haasteista ja kriiseistä kärsiviä asiakkaita. Myös opintoihin sekä pitkäaikaissairauksiin liittyvät haasteet ovat tuttuja.

Heli käyttää ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä, joissa yhdessä asiakkaan kanssa tutkitaan mielekkäämpää tulevaisuutta sekä hyödynnetään asiakkaan jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia.