Henna Mattila

Hennan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, tunteiden kanssa työskentely ja skeematerapia. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Hennalle (sosionomi yamk) voi varata ajan neuvonta tai tukikäynnille, lyhytterapiaan tai pidempään koulutuspsykoterapiaan.

Minulla on pitkä kokemus mm. oppilashuollon koulukuraattorin työstä, vanhemmuuden tukemisesta ja aikuisten mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Hennan vastaanotolle voit hakeutua, jos sinulla on esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireita, ihmissuhdevaikeuksia, haasteita opiskelu- ja työelämässä, tarvitset tukea vanhemmuuteeen tai päihteisiin liittyvissä asioissa. Tapaamisissa työskennellään yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Terapeuttina pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin olemalla avoin, aktiivinen ja helposti lähestyttävä.

Henna on kognitiivisen psykoterapeutin (aikuiset) koulutuksessa ja valmistumassa loppuvuodesta 2020.

Ei vielä KELA-pätevyyttä