Hillevi Westman

Hillevillä on pitkäaikainen työkokemus nuorten, aikuisten ja perheiden parista. Kiinnostuksen kohteena erityisesti kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys perheterapiaan

Hillevillä on pitkäaikainen työkokemus nuorten, aikuisten ja perheiden parista. Kiinnostuksen kohteena erityisesti kiintymys- ja vuorovaikutussuhteet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Psykoterapeuttisen työskentelyn tavoitteena on asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen yksilöllisesti tai vastavuoroisessa suhteessa yhdessä kumppanin kanssa.

Theraplay-terapia on lyhytterapeuttinen menetelmä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdeongelmien sekä lapsen käyttäytymishaasteiden hoidossa. Theraplay-terapiaan osallistuvat lapsi ja vanhempi/vanhemmat yhdessä.

Hilleville voi varata aikoja:
Lyhyt- tai pitkäaikaiseen perheterapiaan Kelan kuntoutuspsykoterapiana tai paripsykoterapiaan koulutusterapiana (Kela-kelpoisuus tammikuussa 2022)
Psykologin konsultaatioon
Vanhempien ohjaukseen
Theraplay-terapiaan