Iina Miettinen

Iinalla on kokemusta eri ikäisten mielenterveyden hoidosta. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakko-oireisen häiriön hoito. Kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Olen koulutukseltani kognitiivinen käyttäytymisterapeutti ja psykologi. Minulle voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille sekä yksilöpsykoterapiaan (lyhyt tai pitkä). Minulla on kokemusta lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöiden hoidosta.

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakko-oireisen häiriön hoito. Kognitiivisena käyttäytymisterapeuttina työskentelyni perustuu oletukseen siitä, että yksilön ajatukset, tunteet ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tähän vuorovaikutukseen pyritään terapiassa vaikuttamaan. Terapian työskentelymenetelmät valitaan yksilöllisesti, niitä voivat olla esim. itsehavainnointi, rentoutusmenetelmät, altistus ja kotitehtävät.