Irmeli Hagman

Irmeli hyödyntää kognitiivisen psykoterapian ja kognitiviisen käyttäytymisterapian lisäksi mm. skeematerapiaa ja dialektista käyttäytymisterapiaa. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Pariterapeutti , Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilö- ja paripsykoterapia

Irmelille (kognitiivinen psykoterapeutti, paripsykoterapeutti, PsM) voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Psykoterapia pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Perinteisten kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien lisäksi Irmeli käyttää työskentelyssä mm. skeematerapeuttisia ja dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuvia työtapoja.