Jaakko Saloranta

Pitkä kokemus terapiatyöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, erityisesti ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden ja tunnesäätelyongelmien hoidossa. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys aikuisten yksilöpsykoterapiassa.

Jaakko on kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Jaakolla on taustalla myös dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) intensiivikoulutus. Jaakolle voit varata ajan tuki- tai kriisikäynnille, lyhyisiin kriisihoitoihin tai lyhytterapiaan sekä pidempiin psykoterapioihin.

Keskeisenä lähtökohtana hoidossa on terapeuttinen yhteistyösuhde ja terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti. Jaakko on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jossa hän on tehnyt töitä erityisesti ahdistuneisuus-ja mielialahäiriöiden sekä persoonallisuushäiriöiden hoidon parissa.

Jaakon erityisenä mielenkiinnon kohteena ja osaamisalueena ovat erilaiset tunnesäätelyhäiriöt ja niiden hoito. Jaakko on toiminut pitkään dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmassa taitovalmentajana, jossa tehtävänä on opettaa tunnesäätelytaitoja tunnesäätelyhäiriöstä kärsiville.