Janika Koistinen

Janikalla on kokemusta eri ikäryhmien sekä perheiden parista. Osaamista erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden, liiallisen vaativuuden ja trauman hoidosta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys.
Toimipiste:

Oulu: Pohjola Sairaala - Oulu

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Janikalle (KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2018-2022) voit varata ajan koulutusasiakkaaksi niin lyhyt- kuin pitkäkestoiseenkin terapiaan. Hänellä on kokemusta lastensuojelupuolen työskentelystä, kouluttamisesta ja esimiestyöstä. Lisäksi Janikalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.

Janikalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Hän tarjoaa mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Janika tarjoaa myös täsmäapua alakulon torjuntaan sekä stressin hallintaan sparrien muodossa. Työskentelyssään Janika hyödyntää kognitiivisenkäyttäytymisterapian viitekehyksen työskentelymenetelmiä.

Janika ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken.

Janika tekee tarvittaessa lyhytterapia- ja koulutuspsykoterapiakäyntejä sekä tuki- tai kriisikäyntejä etävastaanottona. Aikaa varatessasi kirjoitathan toiveesi lisätietoihin.