Johanna Rauma

Pitkä ura perheneuvolassa. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Johanna hyödyntää myös parisuhteen Solmu -menetelmää pariterapeuttisessa työskentelyssä.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Johanna on kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeutti. Johannalle voit varata ajan lyhyempikestoiseen tai pitkään terapiaan. Johanna on tehnyt pitkän uran perheneuvolassa ja häneltä voit varata ajan myös vanhemmuuden, akuutin elämänkriisin tai parisuhdeongelmien tukikäynneille. Johanna tekee myös parisuhteen Solmu- menetelmällä pariterapeuttista työskentelyä (8 tapaamiskerran strukturoitu työskentely). Johannan peruskoulutus on sosiaalipsykologiassa ja hän on myös sosiaalityöntekijä.