Kaarina Savolainen

Pitkä kokemus psykologin työstä terveydenhuollossa. Erikoistunut terveyden, sairastamisen ja kuntoutumisen psykologiaan. Laaja-alaista osaamista parisuhdekysymyksissä. Integratiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Pariterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

paripsykoterapia

Kaarina on terveyspsykologian erikoispsykologi, integroivan koulutuksen saanut paripsykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon psykologin työstä ja laaja-alaista osaamista parisuhteen vuorovaikutuskysymysten ja parisuhdekriisien kanssa työskentelystä. Erityisosaamista Kaarinalla on sairastamiseen, lapsettomuuteen ja hedelmällisyyshoitoihin, raskauteen ja synnytyspelkoon liittyvissä psykologisissa ja parisuhdekysymyksissä. Hyvän yhteistyösuhteen luominen, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen ovat Kaarinalle tärkeitä lähtökohtia terapiatyössä.

Kaarinalle voi varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen pariterapiaan tai KELAn kuntoutuspsykoterapiana toteutettavaan paripsykoterapiaan. Yksilöaikoja Kaarinalle voi varata tuki- tai kriisikäyntinä, psykologin neuvontakäyntinä tai parisuhdeasioissa pariterapeutin yksilökäyntinä.