Kaarina Savolainen

Pitkä kokemus erikoissairaanhoidosta ja erityisosaamista sairastamiseen, lapsettomuuskriisiin ja hedelmällisyyshoitoihin sekä raskauteen ja synnytyspelkoon liittyvissä parisuhdekysymyksissä.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

paripsykoterapia

Kaarina on integroivan koulutuksen saanut paripsykoterapeutti, terveyspsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja. Voit varata Kaarinalle ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen pariterapiaan tai KELAn kuntoutuspsykoterapiana toteutettavaan paripsykoterapiaan. Pariterapiassa etsitään elämäntilanteen ja parisuhteen ristiriitoihin uutta ymmärrystä sekä keinoja ristiriitojen ratkaisemiseen tai niiden kanssa toimeen tulemiseen. Tavoitteena voi olla myös parin välisen tunneyhteyden vahvistuminen samoin kuin molempien tai toisen kokeman psyykkisen kuormittuneisuuden lievittyminen.

Kaarinalla on pitkä kokemus psykologin työstä erikoissairaanhoidossa ja erityisosaamista sairastamiseen, lapsettomuuskriisiin ja hedelmällisyyshoitoihin sekä raskauteen ja synnytyspelkoon liittyvissä parisuhdekysymyksissä. Tasavertainen kohtaaminen, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen ovat Kaarinalle tärkeitä lähtökohtia terapiayhteistyössä.