Kaisa Mäkynen

Pitkä kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa. Apua mm. ahdistus- tai mielialaoireilun, ihmissuhdevaikeuksien tai hankalan elämäntilanteen käsittelyyn.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Olen psykologi, DKT-terapeutti ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2020-2023. Minulla on pitkä kliininen kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa. Minulle voit varata ajan psykologin neuvonta-, tuki- ja kriisikäynneille sekä koulutusterapiaan. Minun vastaanotolleni voi hakeutua, jos sinulle on esimerkiksi ahdistus- tai mielialaoireilua, ihmissuhdevaikeuksia, hankala elämäntilanne tai tarvitset tukea esimerkiksi vanhemmuuteen tai nuoruusiän kehitykseen liittyvissä asioissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena minulla on erilaiset ahdistuneisuus- ja tunnesäätelyhäiriöt sekä niiden hoito.

Minulle on ensiarvoisen tärkeää luoda tasavertainen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja tutkiva. Hyödynnän työskentelyssäni KKT:n perusmenetelmiä joustavasti, mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian harjoitteita työskentelyssäni. Tarjoan niin lyhyt- kuin pitkäkestoista koulutusterapiaa, jonka tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti. En ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä.