Kaisa Sillanmikko

Ajanvaraukset yhteydenottopyynnön kautta. Kaisa on työskennellyt laaja-alaisesti kaikenlaisen lasten psyykkisen oireilun parissa, niin neuropsykiatristen kuin mielialaoireilevienkin lasten kanssa. Kaisa ottaa vastaan vain lapsiasiakkaita ja heidän perheitään.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykiatri
Asiakasryhmät:

Lapset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Kaisalla on kokemusta lastenpsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta 10 vuoden ajalta ja hän on toiminut myös perheneuvolan lääkärinä. Kaisa on työskennellyt laaja-alaisesti kaikenlaisen lasten psyykkisen oireilun parissa, niin neuropsykiatristen kuin mielialaoireilevienkin lasten kanssa. Kaisalla on kokemusta myös lasten syömishäiriöistä.

Kaisalle voit varata ajan lastenpsykiatrin arvioon. Ensimmäisellä käynnillä tavataan aina lapsi yhdessä vanhempien kanssa kokonaistilanteen kartoittamiseksi, sen jälkeen sovitaan tarvittaessa tarkemmista arviokäynneistä lapselle tai vanhempien tapaamisesta ilman lasta. Arvionnin jälkeen tehdään hoitosuunnitelma jatkohoidosta yhdessä perheen kanssa.

Kaisa ottaa vastaan vain lapsiasiakkaita ja heidän perheitään.