Karita Westlin

Karita on suuntautunut kriisien ja traumaperäisen stressihäiriön hoitoon. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Kriisi- ja trauma-sekä EMDR-terapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Arkadia

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Trauma- tai kriisiterapiaKognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)EMDR-terapia
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Karitalle (traumapainotteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, perheterapeutti, EMDR-terapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja) voit varata ajan psykoterapia-arvioon ja lyhyeen tai pitkään psykoterapiaan. Karitalla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta. Karita on suuntautunut psyykkisten kriisien ja traumojen sekä traumaperäisen stressihäiriön hoitoon (esim. seksuaalisen hyväksikäytön, rikoksen ja väkivallan uhrien hoito).

Karitan työskentelykielenä on suomi, ja hän työskentelee myös tulkin välityksellä.