Karolina Bechinsky

Karolinalla on pitkä kokemus kriisityön kentältä ja vahva osaaminen kriisien ja traumojen kanssa. Kriisi- ja traumapainotteisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Näsilinnankatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti , Seksuaaliterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Karolina on seksuaaliterapeutti (NACS), erityistason perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Perheterapian viitekehys Karolinalla on kriisi- ja traumapainotteinen. Paripsykoterapiassa se puolestaan on integratiivinen ja tunnekeskeinen.

Asiakkaana voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille, pari- ja perheterapiaan, vanhempain ohjaus- ja tukikäynnille tai seksuaaliterapiaan.

Karolinalla on pitkä työkokemus kriisityön kentältä ja siksi vahva osaaminen työskentelystä kriisien ja traumojen kanssa. Karolinan vahvuutena on parisuhdeongelmien (esim. vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, ero, uusperheongelmat, parisuhde-/perheväkivalta) ja seksuaalisen väkivallan/kaltoinkohtelun parissa tehtävä työ.