Katariina Lilja

Työskentelyssä painotetaan asiakkaiden ja terapeutin yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa, voimavaroihin suuntautuvaa työotetta. Voimavarakeskeisen ja dialogisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenDialoginen
Kela-pätevyys:

pari- ja perheterapia, lisäksi 16-25-vuotiaille vanhempien ohjauskäynnit

Katariina on erityistason perhe- ja pariterapian psykoterapeutti (sosiaalityöntekijä VTM). Katariinalle voit varata ajan pari- ja perhepsykoterapiaan sekä vanhempien ohjaus- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoisempaan pari- tai perheterapiatyöskentelyyn sekä vanhempien ohjaus- ja tukikäynneille tai yksilön tuki- tai kriisikeskusteluille. Työskentelyn kohteena voi olla mm. parisuhteen hoito, ristiriidat, kommunikaatio-ongelmat ja vanhemmuuden tukeminen.

Katariina työskentelee ja on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa erilaisten mielenterveyden häiriöiden ja riippuvuuksien parissa sekä yksilöasiakkaiden että parien ja perheiden kanssa. Katariinan perhe- ja pariterapeuttinen viitekehys on voimavarakeskeinen. Käytännön työskentelyssä käytetään dialogisia ja reflektiivisiä työ- ja ajattelutapoja, joissa painotetaan asiakkaiden ja terapeutin yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa työotetta.

Katariina on Kelan palveluntuottaja ja Kela-korvausta on mahdollisuus saada pari- ja perheterapiakäynteihin sekä vanhempien ohjauskäynteihin (ei yksilöpsykoterapiaan).