Katariina Lilja

Työskentelyssä painotetaan asiakkaiden ja terapeutin yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa, voimavaroihin suuntautuvaa työotetta. Voimavarakeskeisen ja dialogisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenDialoginen
Kela-pätevyys:

pari- ja perheterapia, lisäksi 16-25-vuotiaille vanhempien ohjauskäynnit

Katariina on erityistason Perhe- ja pariterapian psykoterapeutti. Katariina on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (VTM) ja työskentelee ja on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissaanhoidossa erilaisten mielenterveyden häiriöitten sekä riippuvuuksien parissa. Katariina on työskennellyt sekä yksilöasiakkaiden että parien ja perheiden kanssa Työskentelyn kohteena voi olla mm. parisuhteen hoito, ristiriidat, kommunikaatio-ongelmat ja vanhemmuuden tukeminen.

Katariinan Perhe- ja pariterapeuttinen viitekehys on voimavarakeskeinen, missä käytetään dialogisia, reflektiivisiä, narratiivisia ja yhteistoiminnallisia työ-ja ajattelutapoja. Käytännön työskentelyssä painotetaan asiakkaiden ja terapeutin yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa, voimavaroihin suuntautuvaa työotetta. Katariinalle voi varata ajan sekä pitkä- että lyhytkestoisempaan työskentelyyn.