Katariina Stark

Pitkä kokemus kliinisenä psykologina ja psykologiesimiehenä mielialahäiriöiden ja monen muun ongelman parissa. Psykodynaamisen/psykoanalyyttisen psykoterapian ja psykoanalyysin viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykodynaaminenPsykoanalyyttinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Katariina (PsM, psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoanalyytikkokandidaatti) tekee pääasiassa pitkäkestoista psykodynaamista psykoterapiaa, jonka tavoitteena on lisätä itseymmärrystä ja sisäistä vapautta ja sitä kautta vähentää oireilua – esim. ahdistusta, mielialaoireita, vaikeuksia elämänongelmien ja kriisien edessä. Hänelle voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille sekä lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Terapian pituus määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ensimmäisten käyntien aikana. Lyhytkin psykoterapia saattaa auttaa eteenpäin silloin, kun on löydettävissä selkeä keskeinen ongelma, jonka ympärillä työskentely auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta. Pitkissä terapioissa Katariina tapaa asiakkaita 2 krt / vk.

Katariina on työskennellyt pitkään kliinisenä psykologina ja psykologiesimiehenä erikoissairaanhoidossa, etenkin mielialahäiriöiden (masennus ja mania) ja ahdistuksen, mutta myös psykoosien, riippuvuuksien ja syömishäiriöiden parissa. Hän on valmistunut psykoterapeutiksi, ja viimeistelee parhaillaan psykoanalyytikko-opintojaan. Katariina antaa myös työnohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöille. Katariina työskentelee suomeksi ja englanniksi. Katariina on Valvira-laillistettu psykologi ja psykoterapeutti, joka on Kelan palveluntuottajarekisterissä.