Kati Mansikkaniemi

Katilla on kokemusta vanhemmuuden kysymyksistä, raskaus- ja vauvaajan haasteista sekä traumaterapeuttista osaamista. Kognitiivis-integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Kati on psykologi (PsM) ja kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti. Katilla on myös EMDR-terapeutin koulutus. Katille voit varata ajan tuki- tai neuvontakäynnille sekä lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Kati käyttää työskentelyssä perinteisten kognitiivisten menetelmien rinnalla myötätuntokeskeisen (CFT), mindfulnessin, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä skeematerapian menetelmiä. Katille voit varata ajan esimerkiksi, jos sinulla on ahdistus- tai masennusoireilua, stressiä, uupumusta, kuormittava elämäntilanne tai kriisi tai traumaperäistä oireilua. Kati on työskennellyt pitkään perheneuvolassa. Hänellä on kokemusta vanhemmuuden kysymyksistä, raskaus- ja vauvaajan haasteista sekä traumaterapeuttista osaamista.