Katri Jaakkola

Katrilla on yli 20 vuoden kokemus psykiatrisesta erikoisairaanhoidosta sekä aikuisten että nuorten parissa. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Tampere: Näsilinnankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Katrille (kognitiivinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja) voit varata ajan tuki- tai kriisikäynneille sekä yksilöpsykoterapiaan.

Työskentelyn perustana on hyvä ja luotettava yhteistyösuhde. Katrille tärkeitä lähestymistapoja ja arvoja työssään ovat asiakkaan ainutkertaisen tilanteen kohtaaminen ja ymmärtäminen, skeema- ja moodiajattelun hyödyntäminen ja myötätuntoinen pysähtyminen asiakkaan tilanteen äärelle. Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi itsehavainnonti, erilaiset altistukset, ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely sekä sosiaalisten tai muiden taitojen harjoittelu. Katri työskentelee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, joustavasti ja yhteistyössä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt sekä syömishäiriöt.