Katri Meriläinen-Eronen

Katrilla on kahdenkymmenen vuoden laaja-alainen, psykiatrisen sairaanhoitajan kokemus aikuisten erikoissairaanhoidosta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttinen viitekehys.
Toimipiste:

Tampere: Näsilinnankatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Katrilla on kahdenkymmenen vuoden laaja-alainen psykiatrisen sairaanhoitajan työkokemus aikuisten erikoissairaanhoidossa. Katrille voit varata ajan, jos sinulla on ahdistuneisuus- tai masennusoireilua, ongelmia tunteiden sääntelyssä, vaikeuksia elämäntilanteesi kanssa, ihmissuhdevaikeuksia tai tarvitset tukea vanhemmuuteen.

Katrin työote on asiakasta arvostava, empaattinen ja tavoitteellinen. Hän pyrkii luomaan terapiassa luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on hyvä käydä läpi vaikeitakin asioita.

Katri käyttää terapiassaan kognitiivisia menetelmiä ja dialektisen käyttäytymisterapian tietoisuustaitoja esimerkiksi tunnesäätelyn ongelmista kärsiville ja heidän perheilleen.