Katriina Keskitalo

Katriinalla on vankka ja laaja-alainen kokemus aikuispsykiatrian osastolta, monien eri mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Katriina on ratkaisukeskeisen viitekehyksen psykoterapeutti ja sairaanhoitaja (AMK). Katriinan työote on asiakasta arvostava ja kunnioittava. Yhteistyössä asiakkaan kanssa hyödynnetään olemassa olevia voimavaroja ja löydetään uusia vahvuuksia. Psykoterapeuttina Katriinalle on tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi, kohdatuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi.

Tutustumiskäynti toteutetaan läsnäolovastaanottona. Jatkossa vastaanotto voidaan toteuttaa läsnäolo- tai etävastaanottona, tästä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen tutustumiskäynnin yhteydessä.