Katriina Lyttinen

Voimavarakeskeinen ja integratiivinen työote. Pitkä kokemus mielenterveyskuntoutuksesta nuorten aikuisten ja työikäisten kanssa sekä esimiestyöstä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Katriinalle (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psyk.sh) voi varata ajan tuki-ja neuvontakäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Katriinalla on pitkä kokemus mielenterveyskuntoutuksesta nuorten aikuisten ja työikäisten parissa sekä esimiestyöstä.

Katriinan työote on voimavarakeskeinen ja integratiivinen ja asiakkaan kohtaaminen on avointa, arvostavaa ja vastavuoroista.

Psykoterapiassa Katriina hyödyntää ratkaisukeskeinen viitekehyksen lisäksi mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian, psykofyysisen psykoterapian ja sensomotorisen psykoterapian kehollisia menetelmiä sekä tietoisuustaitoharjoitteita.

Katriina on perehtynyt ahdistus-, mieliala sekä persoonallisuushäiriöihin sekä traumatyöskentelyyn. Erityisosaamista Katriinalla on surutyöskentelystä.