Kimmo Pihlaja

Kimmo on suuntautunut neurokirjoon liittyvien haasteiden hoitamiseen, ja hänellä on kokemusta myös masennuksen ja ahdistuksen hoitamisesta. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Lapset, Nuoret, Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Kimmo on lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelmassa opiskeleva sairaanhoitaja (AMK). Hänelle voi varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen koulutuspsykoterapiaan. Kimmo työskentelee lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa (max. 25v).

Kimmo työskentelee erikoissairaanhoidossa ja on suuntautunut neurokirjoon liittyvien haasteiden terapeuttiseen hoitamiseen. Hänellä on myös kliinistä kokemusta masennuksen ja ahdistuksen hoitamisesta. Kimmon työtapa on kognitiivisen psykoterapian periaatteiden mukainen, asiakaslähtöinen ja nykyajan ilmiöt huomioiva.