Laura Peltonen

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja osaamisalueena pienten lasten vanhemmat, raskaus- ja vauva-ajan psyykkiset haasteet. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Lauralle (kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, PsM, laillistettu psykologi) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille sekä lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Psykoterapian viitekehys on kognitiivinen, integratiivisella otteella. Laura hyödyntää työssään monipuolisesti uusimpia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä ja lähestymistapoja (mindfulness- ja myötätuntokeskeinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia, skeematerapia). Näistä menetelmistä hyötyvät erityisesti masennuksesta, erilaisista ahdistuneisuusoireista, stressistä, uupumuksesta ja elämäntilannekriiseistä kärsivät asiakkaat. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja
osaamisalueena Lauralla on pienten lasten vanhemmat, raskaus- ja vauva-ajan psyykkiset haasteet.

Laura on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä (alkaen kevät 2019).