Laura Suomalainen

Pitkä työkokemus nuoruusikäisten, nuorten aikuisten ja heidän perheidensä hoidosta. Laura työskentelee myös aikuisten kanssa. Kognitiivis-analyyttisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)Integratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Lauralle (kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri) voit varata ajan arviointi-, neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöterapiaan, perheterapiaan, pariterapiaan tai työnohjaukseen. Lauralla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta nuoruusikäisten, nuorten aikuisten ja heidän perheittensä hoidosta. Laura työskentelee myös aikuisten kanssa. Laura käyttää työssään myös dialektisen käyttäytymisterapiaan sisältyviä elementtejä; mindfullnesia ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Dialektinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto erityisesti tunnesäätelyn haasteista kärsiville potilaille ja heidän perheilleen.