Lea Kröger

Yksinkertaiset keholliset harjoitteet auttavat tunnistamaan omia reagointitapoja ja toimintamalleja, minkä lisäksi ne antavat keinoja esim. jännittyneisyyden, ahdistuksen ja kiputilojen hallintaan.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykofyysinen fysioterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Lealle (ft, psykofyysinen fysioterapeutti, BBAT-terapeutti, hengityskouluohjaaja, psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus) voit varata ajan psykofyysiseen fysioterapiaan.

Psykofyysisessä fysioterapiassa yksinkertaiset keholliset harjoitteet (esim. kehotietoisuus- ja liikeharjoitteet, hengitys- ja rentoutumisharjoitteet) auttavat tunnistamaan omia reagointitapoja ja toimintamalleja ja antavat keinoja esimerkiksi jännittyneisyyden, ahdistuksen tai kiputilojen vähentämiseen ja hallintaan. Terapiaprosessissa edetään asiakkaan elämäntilanteen mukaan turvallisesti yhteistyötä tehden. Kehon ja mielen vuorovaikutuksen huomiointi sekä kokemuksellinen oppiminen on terapian keskiössä. Psykofyysinen fysioterapia sopii mm. henkilöille joilla on esimerkiksi: stressioireilua; unettomuutta; ahdistuneisuutta; pitkittyneitä kiputiloja; toiminnallisia hengityshäiriöitä (esim. ylihengittäminen); kehon tiedostamisen ja hahmottamisen vaikeutta; mielenterveyden ongelmia, esim. masennusta tai paniikkioireilua; traumasta aiheutuvia fyysisiä oireita; tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä.

Erityisosaaminen: psykofyysinen hengitysterapia ja kehotietoisuusohjaus (Basic Body Awareness Terapia, BBAT)