Leena Boltar

Yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Työnohjaaja , Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenKognitiivinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Leenalla (psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, rentoutusohjaaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja, työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erikoispätevyys, PsM) on yli 30 vuoden työkokemus psyykkisen hyvinvoinnin palauttamisen ja vahvistamisen tukemisesta. Hyvinvointia horjuttaneet asiat ovat voineet liittyä menetyksiin tai hankalia elämää rajoittavia oireita synnyttäneisiin kokemuksiin.

Työskentelyn viitekehys on kognitiivinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Leenan ajatteluun on vaikuttanut myös interpersoonallisen psykoterapian koulutus. Hänen työskentelytapansa on aktiivinen ja integratiivinen. Istunnot ovat pääasiassa 90 minuutin pituisia ja erilaisia luovia toiminnallisia yms. harjoituksia käytetään asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden edistämiseksi. Leenalle on tärkeää, että kaikki hänen käyttämänsä metodit pohjaavat vankkaan tieteelliseen näyttöön ja käyttökokemukseen.

Leenalta voit varata ajan tuki- tai neuvontakäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan, valmennukseen, työnohjaukseen tai työyhteisön kehittämiseen.