Leena Laihosalo

Leenan kanssa työskentely on interaktiivista vuorovaikutusta. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Leenan (sairaanhoitaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) terapiaistunnot painottuvat keskusteluun, ja ovat voimavaraistavia ja uusien toimintatapojen löytämistä. Mukana niissä ovat myös toiminnalliset menetelmät, kuten valokuvat, kortit, ym. sekä ajattelua stimuloivat menetelmät asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Leenan kanssa työskentely on interaktiivista vuorovaikutusta. Leena tarjoaa istunnoillaan apua oman ajattelun ja mahdollisten virheellisten toimintamallien tutkimiseen sekä tuomaan toista näkökulmaa ajatteluun ja toimintaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (DKT) ja neuropsykiatrin valmennus (NEPSY) ovat Leenan vahvoja osaamisalueita. Leenan osaamisen ytimessä ovat niin neuropsykiatriset potilaat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriöt, psykoottiset häiriöt kuin myös parisuhteen ongelmista kärsivät parit ja työnohjaus.

Leena tekee myös parisuhdeneuvontaa Parisuhteen Solmut -menetelmällä. Solmuja parisuhteessa® – parisuhdeneuvonta on 8–10 tapaamiskertaa sisältävä strukturoitu työskentelymalli. Tapaamista edeltää työskentelyyn valittavan parin haastattelu, jossa myös pariskunnalla itsellään on mahdollisuus vielä miettiä sitä, onko juuri tämä parisuhdeneuvonta se auttamismuoto, joka palvelee heidän tarpeitaan.

Neuropsykiatrisissa pulmissa (kuten ADHD, ADD ja Aspergerin syndrooma) Leena käyttää neuropsykiatrisia valmennusmenetelmiä, jotka tukevat erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista, parempia vuorovaikutustaitoja ja niin edelleen. Toiminnanohjaus on ikään kuin toiminnan ”lennonjohto” eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuun saattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta.