Leila Salokaski

Pitkä kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä mielenterveys-, esimies- ja johtamistöistä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys ja voimavarakeskeiset, luovat ja toiminnalliset menetelmät.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Leila on psykoterapeutti, psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä työkokemus eri-ikäisten mielenterveystyöstä, psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä esimies- ja johtamistyöstä.

Leilalle voit varata aikaa kriisi- ja tukikäynnille, yksilöterapiaan tai työnohjaukseen. Leila on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja käyttää voimavarakeskeisiä ja luovia, toiminnallisia menetelmiä tukemaan asiakkaidensa psyykkistä hyvinvointia.

Leila är en psykoterapeut, specialsjuksköterska i mentalvård och psykiatri samt arbetshandledare. Hon har lång arbetserfarenhet i specialsjukvård och ledarskap.

Du kan boka tid hos Leila för stödsamtal, individuell terapi eller coaching/arbetshandledning. Leila är en lösningfokuserad psykoterapeut (SFBT, SFT) och använder positiva, kreativa metoder för att stöda klienters psykiska välmående.