Liisa Survo

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus psykiatrin työstä. Liisan erityisosaamisaluetta ovat mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä perheen ja parisuhteen vuorovaikutuspulmat. Integratiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykiatri , Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

pari- ja perheterapia

Liisalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus psykiatrin työstä. Hänellä on myös perhe- ja paripsykoterapeutin koulutukset. Liisan erityisosaamisaluetta ovat mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä perheen ja parisuhteen vuorovaikutuspulmat. Liisa hyödyntää työssään myös psykofyysisiä menetelmiä, mm. hengityksen käyttöä psyykkisen hyvinvoinnin tukijana.

Voit varata ajan vastaanotolle pohtiessasi psykoterapian aloittamista. Terapiatarpeen arviointiin tarvitaan 2-3 käyntiä. Diagnostisen selvittelyn lisäksi tehdään tarpeenmukaisesti työkyvyn arviointia sekä lääkehoidon suunnitelma. Liisa ei määrää pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.