Lisa Svartsjö

Huom. Lisa on tällä hetkellä äityslomalla, eikä ota vastaan asiakkaita. Työkokemusta perheiden, vuorovaikutussuhteiden ja kriisien parissa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kriisiterapia. Myös keholliset ja luovat menetelmät. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Trauma- tai kriisiterapiaRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Lisa on tällä hetkellä äityslomalla, eikä ota vastaan asiakkaita.

Lisan (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykologi, PsM) työskentelyote on voimavarakeskeinen ja integratiivinen. Lisalla on kokemusta työstä perheiden ja vuorovaikutussuhteiden sekä kriisien parissa. Asiakaslähtöisessä prosessissa on mahdollista hyödyntää kehollisia menetelmiä ja luovuutta, esimerkiksi valokuvia hyödyntäen. Kadonnut ilo, haasteet ihmissuhteissa tai itsetunnon kanssa voivat olla tulosyynä. Myös elämänmuutokset, kriisit ja surutyöskentely kuuluvat Lisan osaamiseen. Työskentely alkaa tilanteesi yhteisestä jäsentämisestä.

Lisalle voit varata ajan nuorten (16 v-) tai aikuisten lyhyempään tai pitempiaikaiseen yksilöpsykoterapiaan. Voit myös varata ajan tuki- ja neuvontakäynnille.

Lisas (lösningsinriktad psykoterapeut, psykolog, PsM) arbetssätt är resursfokucerat och integrativt. Lisa har erfarenhet av att jobba med familjer, växelverkan och kriser. Kroppsliga och kreativa metoder, så som arbete med fotografier kan vara en del av det skräddarsydda arbetet. Försvunnen glädje, utmaningar i människorelationer eller med självkänslan kan vara orsak till kontakttagning. Även stora förändringar, kriser och sorg är sådant som Lisa jobbar med. Arbetet börjar med en gemensam kartläggning.

Du kan boka tid hos Lisa för korttids eller längre individualterapi. Lisa jobbar med ungdomar (16 år-) och vuxna. Du kan även boka tid för stödsamtal eller konsultation.