Lotta Heiskanen

Yli 10 vuoden työkokemus psykologina. Perehtynyt mm. psykoterapian vaikuttavuuden arviointiin. Integratiivinen psykoterapia. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Lotalla ei ole tilaa uusille asiakkaille.

Lotta on psykoterapian erikoispsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Lotalle voi varata ajan pitkä- ja lyhytkestoiseen yksilöpsykoterapiaan tai yksittäiselle neuvontakäynnille.

Lotta yhdistää työssään erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä. Hän pyrkii löytämään yksilöllisesti sopivat keinot yhdessä sovittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Lotta tekee integratiivista psykoterapiaa psykodynaamisen, kognitiivisen ja tunnekeskeisen terapian painotuksilla.

Lotalle turvallinen, luottamuksellinen ja tilaa antava sekä ammatillinen ja rajat säilyttävä suhde asiakkaaseen on terapian tekemisessä tärkeintä. Lotan työskentelyä ohjaavat tutkitut menetelmät, mutta yhtä tärkeänä hän pitää pysähtymistä olemaan läsnä ihmisenä ihmisellä.

Lotan vastaanottotyö on painottunut aikuisten kuntoutuspsykoterapiaan; ahdistuneisuuden, masennuksen, persoonallisuushäiriöiden ja somatoformisten psykiatristen häiriöiden hoitoon.

Lotta on erityisesti perehtynyt psykoterapian vaikuttavuuden arviointiin ja laadun kehittämiseen. Lotta arvioi säännönmukaisesti hoidon vaikuttavuutta.