Maiju Varilo

Pitkä kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Maiju on musiikin maisteri, sosionomi AMK ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti.

Maijulla on pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Ahdistuneisuushäiriöiden, myös pakko-oireiden ja pelkojen sekä riippuvuus-, syömishäiriöiden ja erilaisten masennustilojen hoidon lisäksi Maijulle on karttunut kokemusta myös ihmissuhdeongelmien, vanhemmuuden haasteiden ja vaikeiden elämäntilanteiden käsittelystä.

Terapian perustana ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian monipuoliset menetelmät, jotka sovelletaan joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös musiikkia on mahdollista käyttää terapian tukena. Kaiken lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja osallistava keskustelu.

Terapiatapaamisten välille voidaan yhdessä sopia tarkoituksenmukaisia kotitehtäviä, kuten harjoitteita, kirjallisia tehtäviä, toipumista tukevien elokuvien katsomista, kirjojen lukemista tai musiikin kuuntelua.