Maiju Varilo

Pitkä kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Maiju on musiikin maisteri, sosionomi AMK ja valmistuu kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi syksyllä 2019. Maijulle voit varata ajan yksilöterapian koulutusasiakkaaksi.

Maijulla on pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Ahdistuneisuushäiriöiden, myös pakko-oireiden ja pelkojen sekä riippuvuus-, syömishäiriöiden ja erilaisten masennustilojen hoidon lisäksi Maijulle on karttunut kokemusta myös ihmissuhdeongelmien, vanhemmuuden haasteiden ja vaikeiden elämäntilanteiden käsittelystä.

Terapian perustana ovat kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian monipuoliset menetelmät, jotka sovelletaan joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös musiikkia on mahdollista käyttää terapian tukena. Kaiken lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen, aktiivinen kuuntelu ja osallistava keskustelu.

Terapiatapaamisten välille voidaan yhdessä sopia tarkoituksenmukaisia kotitehtäviä, kuten harjoitteita, kirjallisia tehtäviä, toipumista tukevien elokuvien katsomista, kirjojen lukemista tai musiikin kuuntelua.

Maiju ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken.