Mari Suorsa

Marilla on työkokemusta monien eri mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Pohjola Sairaala - Oulu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Mari on työskennellyt pitkään psykiatrian parissa, työkokemusta on kertynyt monien eri mielenterveyden häiriöiden hoidosta. Tärkeinä asioina psykoterapiassa Mari pitää luottamuksellisuutta, työskentelyä niin että asiakas löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa käyttöönsä.