Maria Eriksson

Monen vuoden työkokemus yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä. Kokemusta myös lapsikeskeisestä perheasiainsovittelusta. Tunnekeskeisen pariterapian psykoterapeuttinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia, vanhempien ohjaus

Marialle ( perhe – ja paripsykoterapeutti, VTM) voit varata ajan pari – tai perhepsykoterapiaan, vanhempien ohjaus – tai tukikäynnille. Hänellä on myös kokemusta lapsikeskeisestä perheasiainsovittelusta. Marialla on monen vuoden työkokemus päihdehuollosta ja perheneuvolasta, yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä.

Marian työote on integratiivinen ja saanut vaikutteita kriisi- ja traumaterapiasta ja kiintymyssuhdeteoriasta sovellettuna pariterapiaan, tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävien opintojen kautta.

Maria on Kelan palveluntuottaja, pariterapian osalta 26 – 67 vuotiaille ja perhepsykoterapian sekä vanhempien ohjaus- tai tukikäyntien osalta 16 – 25 vuotiaille.

Maria (pol.mag.) är par- och familjepsykoterapeut. Du kan boka tid till henne om du har problem i parförhållandet eller om du har svåarigheter inom familjerelationerna. Maria erbjuder också föräldrahandledning och stödbesök. Hon har också erfarenhet av barnfokuserad familjemedling.

Arbetssättet är integrativt med inflytande från kris- och traumateorier och från anknytkingsteorin tillämpad i parterapin genom grund- och fördjupade studier i EFT (Emotionally Focused Therapy). Maria har arbetat flera år inom missbrukarvård och familjerådgivning och har erfarenhet av att arbeta med enskilt kommande, med par och familjer.

Hon är serviceproducent införd i Fpa:s register gällande parpsykoterapi för 26-67 åringar och familjepsykoterapi för 16-25 åringar samt för föräldrahandledning.