Marita Mattila

Maritalla on kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä, mm. masennuksen, ahdistuksen ja riippuvuuksien hoidosta. Integratiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Helsinki: Eteläesplanadi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Marita työskentelee aikuisten ja nuorten kanssa. Hänelle voit varata ajan neuvonta- tai kriisikäynnille, lyhytterapiaan tai pidempään psykoterapiaan. Marita on taustakoulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (sosiaalityöntekijä) ja sosionomi AMK. Hänellä on työkokemusta sosiaalialan eri tehtävistä v. 2001 alkaen. Terapeuttina Marita on rauhallinen ja keskusteleva.

Maritan työn lähtökohta on lämmin ja hyväksyvä suhtautuminen sekä tavoitteiden yhteinen muotoileminen ja arviointi asiakkaan kanssa. Integratiivisessa psykoterapiassa painotetaan hyvää yhteistyösuhdetta, minkä vuoksi terapiaistuntojen vuorovaikutuksestakin keskustellaan yhdessä. Kokemusten ja mielensisältöjen jäsentäminen terapiaistunnoilla tukee hyväksyvää suhtautumista itseen ja uusien näkökulmien löytämistä.

Ei tilaa uusille Kela-asiakkaille tällä hetkellä.