Marita Mattila

Kokemusta mm. päihdetyöstä sekä ahdistuksen ja masennuksen hoidosta. Keskusteleva ja joustava työote. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Maritalle voit varata ajan vähintään 15 kerran koulutuspsykoterapiaan tai tuki- ja kriisikäynnille. Marita työskentelee yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Marita on pohjakoulutukseltaan sosionomi AMK, valtiotieteen maisteri ja sosiaalityöntekijä ja hän on integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa v.2017-2020. Integratiivisessa psykoterapiassa terapeutti ja asiakas voivat joustavasti sopia työskentelyn painopisteistä.

Marita on toiminut sosiaalialan eri tehtävissä vuodesta 2001 alkaen, pisimpään päihdetyössä niin nuorten, perheiden kuin aikuistenkin kanssa. Psyykkisen voinnin pulmista Marita on työskennellyt eniten ahdistuksen ja masennuksen kanssa. Hän on ollut myös mukana kehittämässä nuorten digipelaamiseen liittyvää tilannearviointia.

Maritan työtapoihin kuuluu asiakkaan kokemusten tarkastelu yhdessä asiakkaan kanssa uusia näkökulmia etsien, itsetuntemusta ja hyväksyvää suhtautumista opetellen. Keskustelunaiheina voivat olla esimerkiksi kaikenlaiset tunteet, vuorovaikutustilanteet asiakkaan elämässä ja myös terapiatapaamisten vuorovaikutuksen pohtiminen yhdessä. Maritan vastaanottoajat ovat sunnuntaisin Kompin Järvenpään ja Kaisaniemen toimipisteessä.