Marita Mattila

Kokemusta päihdetyöstä sekä ahdistuksen ja masennuksen hoidosta. Asiakkaan kokemuksia tarkastellaan uusia näkökulmia etsien, itsetuntemusta opetellen. Integratiivinen viitekehys.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Maritalle voit varata ajan 5-20 kerran koulutuspsykoterapiaan tai tuki- ja kriisikäynnille. Marita työskentelee yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Marita on pohjakoulutukseltaan sosionomi AMK, valtiotieteen maisteri ja sosiaalityöntekijä ja hän on integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa v.2017-2020. Integratiivisessa psykoterapiassa terapeutti ja asiakas voivat joustavasti sopia työskentelyn painopisteistä.

Marita on toiminut sosiaalialan eri tehtävissä vuodesta 2001 alkaen, pisimpään päihdetyössä niin nuorten, perheiden kuin aikuistenkin kanssa. Psyykkisen voinnin pulmista Marita on työskennellyt eniten ahdistuksen ja masennuksen kanssa. Hän on ollut myös mukana kehittämässä nuorten digipelaamiseen liittyvää tilannearviointia.

Maritan työtapoihin kuuluu asiakkaan kokemusten tarkastelu yhdessä asiakkaan kanssa uusia näkökulmia etsien, itsetuntemusta ja hyväksyvää suhtautumista opetellen. Keskustelunaiheina voivat olla esimerkiksi vuorovaikutustilanteet asiakkaan elämässä ja myös terapiatapaamisten vuorovaikutuksen pohtiminen yhdessä. Maritan vastaanottoajat ovat sunnuntaisin Kompin Järvenpään toimipisteessä.