Marja Kontinen

Marjan kanssa pyritään räätälöimään juuri sinulle tai teille sopiva työskentelymuoto. Kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinen
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia, vanhempien ohjaus

Marjalle (kognitiivis-integratiivinen yksilöpsykoterapeutti, integratiivinen pari- ja perheterapeutti, kasv.maisteri)  voi varata ajan pari-, perheterapiaan ja yksilöterapiaan, vanhempain ohjaukseen ja tukikäynneille.

Marja työskentelee hyvin integratiivisesti.  Hän on saanut terapeuttiseen työskentelyynsä vaikutteita mm. psykodynaamisesta viitekehyksestä, kiintymyssuhde-, trauma- ja kriisiterapiasta sekä useista kognitiivisista lähestymistavoista. Kat-( kognitiivis-analyyttinen terapia) ja skeematerapia ovat osa Marjan keinovalikoimaa. Jokaisen asiakkaan ja parin kohdalla pyritään räätälöimään sopiva työskentelymuoto.

Tavallisimpia syitä hakeutua terapiaan on mm. ahdistus, masennus, uupumus, erilaiset traumaattiset kokemukset, erilaiset pelot; mm. sosiaaliset pelot ja parisuhteeseen liittyvät monet vaikeudet. Terapia voi parhaimmillaan olla asiakkaan ja terapeutin yhteinen tutkimusmatka elämän karikoihin ja solmukohtiin samalla tunnistaen olemassa olevat voimavarat.  Usein vaikeuksien taustalta voi löytyä jopa lapsuuteen asti ulottuvia ratkaisemattomia ristiriitoja, jotka voivat estää täysipainoisen elämän toteutumista.  Terapian avulla voi olla mahdollista huomata, että kipukohtien kohtaamisen ja ymmärtämisen kautta voi omalle elämälle   löytyä  aivan uusia näköaloja ja mahdollisuuksia jatkaa elämää kokonaisvaltaisemmin.

Marja on valmistunut Helsingin yliopiston järjestämästä kognitiivis-integratiivisesta yksilöterapeutin koulutuksesta. Marjalla on näin käytössään uusinta neurotieteellistä tutkimus- ja menetelmätietoutta.

Marja on Kelan palveluntuottaja pari- ja perheterapian sekä vanhempain ohjauksen osalta.