Marja Rask

Pitkä kokemus yksilö-, pari- ja perheasiakkaiden kanssa. Keskeisintä Marjan työssä on hyvin toimiva yhteistyösuhde. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Marja on  voimavarakeskeisesti ja dialogisesti työskentelevä psykoterapeutti (Kela, Valvira). Marjalla on myös pari-ja perheterapian kouluttajan sekä työnohjaajan pätevyydet. Marjan pohjakoululus on psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.

Marja on tehnyt asiakastyötä niin yksilö- kuin pari- ja perheasiakkaiden kanssa ’90-luvun puolivälistä alkaen. Hän on tehnyt myös kriisityötä, ohjannut sopeutumisvalmennuskursseja, vetänyt debriefing- ja defusing-ryhmiä, ohjannut depressikouluryhmiä, muksuoppivalmennusta, retaeming-valmennusta, psyykkistä urheiluvalmennusta ynnä muuta. Marja on myös työnohjaaja ja antaa työnohjausta niin yksilöille kuin ryhmillekin.

Marjan työkalupakkiin on matkan varrella kertynyt monipuolisia työkaluja ja menetelmiä, joista aina pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään räätälöidysti sopivimmat. Jatkuva kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen ovat Marjalle ominaista. Keväällä 2018 Marja valmistuikin myös psyykkiseksi urheiluvalmentajaksi.

Uupumus, mielialahäiriöt, elämänkriisit, ihmissuhdeongelmat ja läheisen sairaus ovat esimerkkejä asiakasryhmistä, joiden kanssa Marja on tehnyt paljon töitä.

Keskeisintä työssä on hyvin toimiva yhteistyösuhde. Siihen Marja kiinnittää paljon huomiota, ja hän onkin opiskellut toimivan yhteistyön menetelmiä. Marja myös työnohjaa ammattilaisia yhteistyön tutkimisen ja avoimen dialogin menetelmin.

Yksi motto Marjan työssä on: ”Keinot näyttäytyvät, kun päämäärä on selvillä!”