Marjo Pöllä

Marjon mielenkiinnonkohteita ovat mm. erilaiset mielialahäiriöt, sosiaalinen jännittämien, itsetunto- ja persoonallisuuden ongelmat sekä elämänkriisit. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Marjolla on pitkä, pian parikymmentä vuotta kestänyt työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa.

Työskentelyssään Marjo käyttää kognitiivisten menetelmien (ongelmallisten kokemusten tutkiminen ja joustavampien toimintatapojen löytäminen) lisänä kognitiiviseen terapiaan pohjautuvia skeematerapeuttisia menetelmiä (skeemamoodien työstämistä). Hän käyttää lisäksi integratiivisella otteella tarvittaessa myös dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyviä mm. tietoisuustaitojen ja tunnesäätelytaitojen harjoittelua sekä arvotyöskentelyä.

Marjon työtapa on tasavertainen, asiakasta kunnioittava ja aktiiviseen vuorovaikutukseen pyrkivä.

Marjon mielenkiinnonkohteita ovat mm. erilaiset mielialahäiriöt (masennus, ahdistus), sosiaalinen jännittämien, itsetunto- ja persoonallisuuden ongelmat sekä elämänkriisit.