Marjukka Puustinen

Kokemusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin järkkymisen parissa työskentelystä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttinen viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Lapset, Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Marjukka on kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (2019, suuntaus lapset ja nuoret), KM, erityisluokanopettaja, ART-ohjaaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT).  Lasten hyvinvoinnin järkkyminen näkyy usein erilaisina oireina: keskittymisvaikeuksina, alakuloisuutena, jännittämisenä, pelkoina, impulsiivisuutena, pulmina kaverisuhteissa, itsetuhoisena käytöksenä (päihteet, viiltely jne.) sekä aggressiivisena ja haastavana käyttäytymisenä.

Nämä pulmat ovat Marjukalle tuttuja pitkän opettajauran varrelta ala- ja yläkoulusta sekä terapiatyöstä. Marjukalla on kokemusta ja vahva tuntemus lasten ja nuorten arjesta. Vahvuutena on kyky tunnistaa lasten ja nuorten elämän ongelmia ja luoda luottamuksellinen suhde heidän kanssaan. Terapiassa työskennellään asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Asiakkaan haasteita tarkastellaan monelta kannalta, vähitellen vahvistaen tämän omaa kykyä selvitä haastavista tilanteista. Kognitiivisen käyttäytymisterapian työkalupakkiin kuuluu paljon toiminnallisia menetelmiä esim. altistukset, hengitysharjoitukset, pelit, visualisoinnit jne. Kotona Marjukka tekee terapiaa myös hevosten kanssa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn kuuluvat olennaisesti myös vanhempaintapaamiset, vähintäänkin terapiaprosessin alussa ja lopussa.

Aikuisten osalta Marjukalla on kokemusta masennus- ja ahdistuspulmista, traumakokemusten käsittelystä sekä elämän kriisikohtien ratkomisesta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä hän käyttää paljon Hyväksymis- ja omistautumisterapian, Myötätuntokeskeisen psykoterapian ja skeematerapian menetelmiä, jos ne tuntuvat sopivilta asiakkaan tilanteeseen.

Lasten ja nuorten kanssa 10-20 terapiakerralla päästään jo pitkälle. Terapian kesto suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan voinnin mukaan.

Marjukalle voit varata ajan psykoterapiaan itse maksavana asiakkaana jo kesäkun alusta saakka. Kela-terapioihin on mahdollisuus elokuusta lähtien, mutta tutustumiskäynnin voi varata jo kesän aikana. Marjukka on tavattavissa Niittykummun Kompissa torstaisin.