Marjukka Puustinen

Kokemusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin järkkymisen parissa työskentelystä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttinen viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Lapset, Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Marjukka on KM, erityisluokanopettaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksessa (suuntaus lapset ja nuoret) 2015–2019, ART-ohjaaja ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja SPHT. Lasten hyvinvoinnin järkkyminen näkyy usein erilaisina oireina: keskittymisvaikeuksina, alakuloisuutena, jännittämisenä, pelkoina, impulsiivisuutena, pulmina kaverisuhteissa, itsetuhoisena käytöksenä (päihteet, viiltely jne.) sekä aggressiivisena ja haastavana käyttäytymisenä.

Nämä pulmat ovat Marjukalle tuttuja pitkän opettajauran varrelta ala- ja yläkoulusta sekä terapiatyöstä. Marjukalla on kokemusta ja vahva tuntemus lasten ja nuorten arjesta. Vahvuutena on kyky tunnistaa lasten ja nuorten elämän ongelmia ja luoda luottamuksellinen suhde heidän kanssaan. Terapiassa työskennellään asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Asiakkaan haasteita tarkastellaan monelta kannalta, vähitellen vahvistaen tämän omaa kykyä selvitä haastavista tilanteista. Kognitiivisen käyttäytymisterapian työkalupakkiin kuuluu paljon toiminnallisia menetelmiä esim. altistukset, hengitysharjoitukset, pelit, visualisoinnit jne. Kotona Marjukka tekee terapiaa myös hevosten kanssa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn kuuluvat olennaisesti myös vanhempaintapaamiset, vähintäänkin terapiaprosessin alussa ja lopussa.

Aikuisten osalta Marjukalla on kokemusta masennus- ja ahdistuspulmista, traumakokemusten käsittelystä sekä elämän kriisikohtien ratkomisesta. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä hän käyttää paljon Hyväksymis- ja omistautumisterapian, Myötätuntokeskeisen psykoterapian ja skeematerapian menetelmiä, jos ne tuntuvat sopivilta asiakkaan tilanteeseen.

Lasten ja nuorten kanssa 10-20 terapiakerralla päästään jo pitkälle. Terapian kesto suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan voinnin mukaan.

Marjukalle voit varata ajan koulutuspsykoterapiaan vielä heinäkuun loppuun saakka edullisempaan hintaan (65 e). Hän ottaa terapiaan lapsia, aikuisia ja nuoria. Elokuun alusta mahdollisuus KELAn terapiaan (85 e). Syksyn terapioita varten voit tulla tutustumiskäynnille jo kevään tai kesän aikana!
Vastaanotto tiistai-iltaisin klo 17-20 kevään ajan.