Mikko von Bruun

Työskennellessäni haluan olla elävässä, keskustelevassa ja kuuntelevassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Psykodynaamisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
PsykoanalyyttinenPsykodynaaminen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Olen psykoanalyyttisesti kouluttautunut psykodynaaminen terapeutti, ja minulla on VET-pätevyys ryhmäpsykoterapiaan. Olen myös perehtynyt jungilaiseen ja gestaltterapian metodiikkaan. Ihmiskäsitykseni mukaan ihminen on mielen ja ruumiin kokonaisuus. Työskennellessäni haluan olla elävässä, keskustelevassa ja kuuntelevassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Sen vuoksi puhun, tulkitsen ja kyselen, jotta ymmärtäisimme ja olisimme läsnä terapiatilanteessa yhdessä. Olen työskennellyt kaiken ikäisten kanssa nuorista (16 v ) eläkeläisiin. Terapian kohteina ovat usein, masennus, ahdistus sosiaalisset pelot ja erilaiset monikerroksiset traumat, työelämän konfliktit ja kriisit.Tutkin usein asiakkaiden kanssa myös tyhjyyden ja elämän tarkoituksettomuuden ja päämärättömyyden tunteita, jotka ovat usein uupuneen mielen sisältöjä. Myös hengellisyys on osa terapeuttista työtäni.Työskentelen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tervetuloa vastaanotolle!