Milja Utukka-Jokinen

Huom. Miljalla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan uusia asiakkaita. Milja on psykiatrisen sairaanhoidon ja psykoterapian aloilla pitkään toiminut ammattilainen. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
EMDR-terapiaRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia, perheterapia, paripsykoterapia, vanhempien ohjaus

Huom. Miljalla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan uusia asiakkaita.

Milja on psykiatrisen sairaanhoidon ja psykoterapian (VET) aloilla pitkään toiminut ammattilainen. Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti integroiden avointa dialogia, Voimavarakeskeistä, Trauma-, Pari ja Perhe- ja Seksuaaliterapiaa (NACS). Milja on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä yksilö-, pari- ja perhepsykoterapeuttina, ja hän on myös vanhempien ohjaaja. Miljalta löytyy erityisosaamista kriisien kohtaamisessa, somaattisiin sairauksiin liittyvissä-, kaltoinkohdeltujen- ja muun sukupuolisten yksilö-, pari- ja perhepsykoterapia prosesseissa. Milja toimii työnohjaajana (STOry) psyko- ja seksuaaliterapeuteille, hoito- ja sosiaalialan yksilö- ja ryhmäprosesseissa.