Minna Helkavaara

Pitkä työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä aikuisten että nuorten parissa. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.

Minnalle (kognitiivinen psykoterapeutti, PsM) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille tai yksilöpsykoterapiaan. Minnalle voit varata ajan myös videovälitteiseen etäpsykoterapiaan. Minnalla on pitkä työkokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä aikuisten että nuorten parista. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ahdistuneisuushäiriöt, etenkin sosiaalisten tilanteiden pelko sekä työuupumus. Työskentelyssä käytetään erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä, kuten hankalien tilanteiden analysointia, vaihtoehtoisten ajatusten etsimistä, itsereflektiota mutta myös tunnetyöskentelyä ja esimerkiksi kiintymyssuhdeteorioita.