Natalia Bauska

Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisina viitekehyksinä ovat kognitiivinen ja kognitiivis-analyyttinen terapia sekä skeematerapia. Natalialla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidosta.
Toimipiste:

Helsinki: Eteläesplanadi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenKognitiivis-analyyttinen (KAT)
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Natalia on kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa.

Psykoterapeuttisen työskentelyn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen terapia ja skeematerapia. Natalia on empaattinen, positiivinen ja läsnäoleva terapeutti. Natalian työskentelyote on lämmin ja aktiivinen. Terapiaprosessissa hän panostaa erityisesti toimivaan ja lujaan yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa.

Natalian kiinnostuksen ja varsinaisen kokemuksen alueita ovat erilaiset mielialahäiriöt, varsinkin ahdistuneisuushäiriöt, ajatuspainotteiset pakko-oireiset häiriöt, altistusterapia, dissosiaatiohäiriöt, erilaiset pelko-tilat, tunnesäätely problematiikka, skeematerapia ja epävakaat persoonallisuushäiriöt.