Nefertiti Malaty

Nefertitin kiinnostuksen kohteita ovat ADHD, jämäkkyyden tukeminen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä jännittäminen. Aktiivinen, lempeä ja tutkiva työote.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Nefertiti (PsM, integratiivisessa psykoterapiakoulutuksessa) on kliininen psykologi, jolle voit varata ajan psykologin tuki-, neuvonta- tai kriisikäynnille sekä koulutusterapiaan. Nefertitin vastaanotolle voit hakeutua, jos sinulla on esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireilua, ihmissuhdevaikeuksia, vaikea elämäntilanne tai itsetunto-ongelmia. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat ADHD, jämäkkyyden tukeminen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä jännittäminen.

Nefertitin työote on aktiivinen, lempeä ja tutkiva. Hänelle tärkeää on hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Tavoitteena on löytää juuri sinulle sopiva työskentelytapa sekä auttaa sinua ymmärtämään omaa käyttäytymistäsi paremmin eli kehittää itsetuntemustasi. Samoin pyrkimyksenä on, että pystyt tekemään omaa elämääsi koskien uusia oivalluksia ja tarvittaessa myös muutoksia niin ajattelu- kuin toimintatavoissasi.

Nefertiti tarjoaa niin lyhyt- kuin pitkäkestoista koulutuspsykoterapiaa. Nefertiti ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajien rekisterissä, koska psykoterapeuttikoulutus on kesken. Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.